MVP = Mitral valve prolapse (på svenska Mitralklaffprolaps) kallas även Barlows syndrom, (Systolic) Click-murmur syndrome, Floppy mitral valve , prolapsing mitral keaflet syndrome, mitral valve syndrome, Myxomatous mitral valve, Billowing mitral valve.

Symptomen MVP orsakar kallas Mitral valve prolapse syndrome och är en form av störning i det autonoma nervsystemet, i detta fallet orsakat av MVP.

Vad är MVP/Barlows syndrom för sjukdom?

John Barlow var en sydafrikansk kardiolog (hjärtspecialist) med ovanligt god hörsel. När han lyssnade på sina patienters hjärtljud lade han ibland, speciellt hos kvinnor, märke till ett ljud som inte borde ha funnits där. Ljudet hördes under systole, dvs. det skede då vänster kammare sammandrar sig för att pumpa blod ut i aorta, och det lät som ett klick.

Barlow började grubbla över vad som åstadkom det extra ljudet och drog, mycket korrekt, slutsatsen att det kom från mitralklaffen.

Mitralklaffen är den klaff som finns mellan vänster förmak och vänster kammare. När det syrsatta blodet återvänder till hjärtat från lungorna anländer det först till vänster förmak. Under diastole, dvs. den fas då kammaren är avslappnad, är mitralklaffen öppen och blodet flyter från vänster förmak in i vänster kammare.
När sedan kammaren börjar sammandra sig, för att pumpa ut blodet i aorta och vidare till alla kroppens vävnader, ska mitralklaffen stängas, så att blodet inte pressas tillbaka in i förmaket. Vid Barlows syndrom stängs först mitralklaffen normalt, men ger sedan plötsligt efter (prolaps). Ibland sker prolapsen i hela klaffen, ibland i det ena av de två seglen och ibland i bara en del av ett segel. Prolapsen ger upphov till det högfrekventa klick-ljud som Barlow hörde. Barlows syndrom kan också ge upphov till ett blåsljud då blod strömmar tillbaka genom en läckande mitralklaff.

Biljud av ovannämnda slag upptäcks ganska ofta vid auskultationer (när läkaren lyssnar på hjärtat) och är för det mesta helt ofarliga. Bara vid misstanke om en betydande mitralinsufficiens (mitralklaffen läcker) behöver saken utredas närmare. Med dagens ultraljudsapparater, där man ser hjärtat med en millimeters noggrannhet, ser man prolapsen väldigt tydligt och kan också se i hurudant skick klaffseglen är och hur mycket de läcker. Barlows syndrom upptäcks ofta då patienten söker hjälp för extrasystolier (extraslag), vilket ofta hör ihop med syndromet. Den typiska patienten är en ung, smal kvinna.

Källa: Karl Johan Tötterman, specialist i hjärt- och kärlsjukdomar. Artikeln senast reviderad 23.3.2010
http://svenska.yle.fi/webbdoktorn/index.php/337_barlows_syndrom_mitralklaffprolaps

Vad är mitralinsufficiens?

Mitralisinsufficiens går under samlingsnamnet hjärtklaffssjukdom. Hjärtklaffssjukdomar är ett samlingsnamn för ett tillstånd då hjärtklaffarna blivet förträngda eller börjat läcka. Det näst vanligaste felet är mitralisläckage (Mitralisinsufficiens). Aortastenos är den vanligaste.

Källa: http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Hjartklaffsjukdomar/

Förekomst

Tidigare ansågs MVP vara den vanligaste avvikelsen i hjärtklaffen. Det tros ha påverkat 5-20% av befolkningen, främst kvinnor (amerikanska siffor).

Nu med nyare, bättre ekokardiografiska kriterier sägs det endast påverka 2-3% av den allmänna befolkningen, och det diagnostiseras oftast i åldrarna 20-40 år.

Källa: http://www.emedicinehealth.com/mitral_valve_prolapse/article_em.htm

Orsaker

Man kan ärva tillståndet. Det är förknippat med bindvävsjukdomar som Marfans syndrom, Ehlers Danlos syndrom (vaskulära typen) Osteogenesis imperfekta, Graves sjukdom  samt Polycystisk njursjukdom (PKD).

Källa: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000180.htm

Symptom

De flesta med MVP har inga symptom. De kan allså vara helt symptomfria eller så kan symptomen komma smygande.
Symtom på MVP förekommer ofta till följd av stora stresshändelser exempelvis barnafödande, svår virussjukdom, eller förändringar i livet som äktenskap eller skilsmässa, stressig arbetssituation, etc.
Symtomen kan varierar från mycket milda till svåra och symtomen kan förbättras eller försämras hos samma patient över tiden .
Så många som 60 procent av patienter med MVP uppvisar aldrig symtom.
De symptom man förknippar med MVP kallas Mitralklaffprolaps syndrom (utöver Mitralinsufficiens) och inkluderar:

Oregelbundna hjärtslag:

Detta kallas ibland upplevs som ”fladdrar” eller hjärtklappning. Patienten kan känna som om hjärtat ”slutar slå” för ett ögonblick. Plötslig andfåddhet eller lust att hosta kan upplevas. Hjärtklappning kan märkas när man ligger ner på natten, speciellt när man ligger på vänster sida, sådana hjärtklappning är nästan alltid orsakat av MVP.

Takykardi:

Plötslig snabb hjärtfrekvens eller puls tillsammans med bultande hjärtslag är vanliga symtom på MVP. Hos vissa patienter märker man  MVP först när man kontrollerar puls under träningen. Hjärtfrekvensen visar sig då vara mycket högre än väntat.

Bröstsmärta:

Bröstsmärta är en vanlig men ett missförstått symptom på MVP. Smärtan kan vara skarp eller vag och den kan vara från några sekunder till flera timmar.
Bröstsmärta kan förekomma vid vila mer än vid ansträngning och det kan förekomma ensamt eller tillsammans med andra MVP symptom.

Panik attacker:

Panik attacker kan vara ett annat symptom på MVP. En panikattack är en plötslig känsla av intensiv ångest eller hotande undergång utan någon uppenbar anledning. En panikattack kan vara lätt eller svår och handikappande. Minst fyra av följande symtom uppträder under en attack:

 • Andnöd
 • Hjärtklappning
 • Bröstsmärta och obehag
 • Känsla av att kvävas
 • Känslor av yrsel, svindel eller ostadighet.
 • Stickningar
 • Varma och kalla blixtar, svettningar och matthet
 • Skakningar
 • Rädsla för att dö, bli galen eller få ett okontrollerat beteende.
 • Trötthet och svaghet: Trötthet och svaghet är inte detsamma som depression. Många MVP patienter uppger att de inte har någon energi. Minsta aktivitet som dagligt hushållsarbete kan leda till extrem utmattning. Sådana patienter kan diagnostiseras med ”kroniskt trötthetssyndrom”

Källa: http://www.mvprolapse.com/symptoms_testing.php

Ovan nämnda symptom är symptom på Dysautonomi.
MVP orsakar dessa MEN det finns naturligtvis andra orsaker till störningen i det autonoma nervystemet (ANS). Dysautonomi är ett brett begrepp som beskriver en sjukdom eller en störning i det autonoma nervystemet. Exempel på det är POTS, NMH, NCS, IST mm 

Möjliga komplikationer

Endokardit – inflammation i hjärtats klaffar

Mitralisinsufficiens – Mitral klaffen sluter inte tätt

Stroke

Proppar

Arytmi inkluderat Förmaksflimmer

Det finns inget som bevisar att plötslig hjärtdöd orsakas endast av symptom som arytmier och åderförkalkning till följd av MVP utan som en följd av de efterförljande komplikationerna. Det finns inget bevis för att en prolaps av detta slag ensamt bidrar till den här typen av arytmier.

Källa: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000180.htm

Kriterier/indelning

MVP är indelat i klassisk och icke- klassisk.

I den icke-klassiska varianten är riskerna små för komplikationer. I den allvarligare klassiska varianten kan det i slutändan leda till plötslig hjärtdöd.

Jämförelser mellan klassisk och icke-klassisk:

Framfall uppstår när mitralklaffarna  förskjuts mer än 2 mm ovanför mitral annullus högst punkt. Tillståndet kan vidare delas in i klassiska och nonclassic subtyper baserat på tjocklek mitral klaffarna. Upp till 5 mm anses vara icke-klassisk  medan något utöver 5 mm anses vara klassisk MVP.

Symmetrisk jämfört

Asymmetrisk Klassisk prolaps kan underindelas i symmetriska och asymmetriska. Läs mer om det här:

Källa:http://en.wikipedia.org/wiki/Mitral_valve_prolapse

Undersökningar vid misstanke om hjärtklaffssjukdomar

Behandling

För det mesta är symptomen små eller obefintliga så att ingen behandling krävs. Om man däremot har svår MVP kan behöva ligga på sjukhus för att behandla och laga eller göra ett hjärtklaffsbyte.

Hjärtklaffsbyte är nödvändigt när man:

 • Har symptom
 • När den vänstra ventrikeln i hjärtat är förstorad
 • Har hjärtsvikt

Tidigare gav man antibiotika vid vissa ingrepp i tänderna som innebar en ökad risk för bateriell endokardit BE). Jag har inte lyckats utröna hur man gör i Sverige men i Amerika ger man inte längre antibiotika om patienten med MVP inte haft BE tidigare i livet.

Läkemedelsbehandling:

 • Antiarytmika – läkemedel som påverkar hjärtats rytm
 • Propranolol –  För hjärtklappning eller bröstsmärta
 • Vattendrivande tabletter
 • Blodförtunnande

Källa: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000180.htm

Prognos

MVP behöver inte påverka det dagliga livet negativt. Om hjärtklaffsläkaget blir större (allvarligare) kan utsikterna bli liknande dem som har läckande hjärtklaffar av andra orsaker och om behandling uteblir kan det leda till fara för livet men i de flesta fallen är tillståndet ofarligt och kräver inga åtgärder. MVP komplikationer mitral uppstötningar och hjärtsvikt kan i sin tur leda till arrytmier och förmaksflimmer som kan utvecklas och leda till plötslig död . Det finns dock inga bevis för att ett framfall själva ventilen bidrar till sådana arytmier.

Källa: http://en.wikipedia.org/wiki/Mitral_valve_prolapse

Sammanställt från angivna källor av Inte bara sjuk 2012-05-07

För exakt och tillförlitlig information som inte påveras av eventuella felatiga texter som finns på nätet, kontakta en specialist på området. Läs gärna min artikel om:

MVP inte ett symptom som är kopplat till Ht-typen

Vi som googlar en del på Eds stöter ofta på Mayocliniken i USA. Jag har sett dem som lite före oss i Sverige vad gäller kunskap om Eds. 

De har ett antal klipp på YouTube om Eds och jag tycker att de har varit riktigt bra och informativa MEN, man ska aldrig ta förgivet att allt är korrekt och enligt det man senast kommit fram till. Tyvärr så hänger inte ens eliten med alla gånger (eller så orkar de inte uppdatera). 
Att vara källkritisk är därför svårt. Man får intrycket av att något är rakt igenom proffesionellt och det är det säkert egentligen men för den sakens skull behöver det inte vara nyligen uppdaterat. Det är lätt hänt att gamla texter och referenser ligger till grund för ett påstående. Läs mer


Annonser

4 thoughts on “Vad är MVP (Mitralklaffprolaps)?

 1. Hej!
  Tack för dina bra förklarande texter som du lägger ut .
  Har senaste veckorna faktiskt sökt för just dessa symtom ,men dom hittar inget fel på mej . Har suttit /legat på akuten en hel kväll med fladder o smärta i bröstet o ut i armen men alla prover visar bara fina värden .
  Det kan vara detta då som orsakar dessa symtom på mej .
  Har för övrigt inte fått någon respons fr nån läkare ang min troliga EDS ännu .
  Denna sjukdom faller mellan stolarna häromkring, för det finns ingen som är kunnig sa min HC läkare , o FK godkänner inte heller denna diagnos för sjukskrivning el sjukersättning sa hon , Vilket skitsnack tänkte jag !

  Kram på dej .
  MD .

  1. Du borde nog göra ett Ultraljud av hjärtat iaf för att utesluta att det är något med klaffarna. Kan givetvis vara ren och ofarlig dysautonomi eller smärta från bröstbenet eller reflux kanske? Finns många saker som orsaker smärta i brösttrakten men det minsta de kan göra är att utesluta det som kan vara farligt så jag hoppas du står på dig. Trist att du fortfarande inte fått den hjälp du förtjänar. Hoppas du orkar kämpa på ändå och strida för din rätt ❤

   1. Tack för ditt svar ! Jooo nog borde det göras ett ultraljud ,det håller jag med om , men det är inte så lätt som du vet ,när läkarna inte lyssnar på en .
    Ingen vill ju höra talas om att jag ev ,kanske har EDS (själv är jag säker ) , utan bara RA:n kommer på tal .
    Håller på nu att få till en egen- remiss till smärtenheten här på sjukhuset ,får se om dom lyssnar då ? Nästa gång jag åker in med dessa symtom ,för det lär väl bli fler gånger, ska jag stå på mej( om det inte är för sent då . )
    För jäkligt hur olika vården är i vårt land ,bara för att det inte finns läkare häromkring som kan o är intresserad av EDS .
    Man orkar inte kämpa hur länge som helst ,när man inte får någon resons , utan bara en känsla av att inte bli lyssnad på .
    KRAM
    MD .

    1. Oavsett om de kan eds eller ej så kan de ju läsa på socialstyrelsens sida för att iaf argumentera emot dig.
     Hoppas du hittar en ny läkare. Du kanske skulle passa på att skriva ett brev till verksamhetschefen på din vc samtidigt och tala om att du förväntar dig vård och om de inte vill hjälpa dig så förväntar du dig remiss till någon som kan. Bara ett tips.

     Var rädd om dig nu och lilla hjärtat ❤

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s