MVP (hjärtat)


Kärt barn har många namn. På svenska är nog ändå MVP det vanligaste namnet.

MVP = Mitral valve prolapse (på svenska Mitralklaffprolaps) kallas även Barlows syndrom, (Systolic) Click-murmur syndrome, Floppy mitral valve , prolapsing mitral keaflet syndrome, mitral valve syndrome, Myxomatous mitral valve, Billowing mitral valve.

Symptomen MVP orsakar kallas Mitral valve prolapse syndrome och är en form av störning i det autonoma nervsystemet, i detta fallet orsakat av MVP.

MVP är en hjärtklaffssjukdom som i de flesta fall är ganska godartad och drabbar mellan 2-3% av befolkningen.

De flesta vet inte ens om att de har det men man kan också drabbas av en svårare variant som leder till komplikationer som kan kräva  kirurgiskt ingrepp och mediciner för resten av livet.

Eftersom vissa typer av Eds genererar en ökad risk för MVP (exakt hur stor risk vet man inte) så kan det vara bra att sätta sig in i det om man har känningar av härtat som hjärtklappningar, andnöd, bröstsmärta osv

Symptomen kan lätt förväxlas med Dysautonomi och POTS (Pots som är den vanligaste typ av Dysautonomi vi drabbas av).
Därför är det självklart att man ska utreda vad som är vad!

Symptomen på MVP är egentligen exakt samma som dysautonomi (eller blir en form av dysautonomi) men med den stora skillnaden att orsaken sitter i hjärtklaffarna som kan börja läcka och skapa blåsljud och senare leda till allvarliga komplikationer om man inte behandlar symptomen.

Notera att i det i de flesta fall är en harmlös åkomma man kan leva med utan att märka av.

Tidigare har man ansett att MVP är vanligt förekommande vid alla typer av EDS. Det stämmer inte riktigt.
Ht-typen har enligt de senaste studierna ingen ökad risk alls. Däremot är det direkt kopplat till olika bindvävssjudomar bla EDS men främst den vaskulära typen.

Läs mer om vad MVP är och symptom och behandling:

Vad är MVP (Mitralklaffprolaps)?

Läs om MVP och Eds-ht typen:

MVP inte ett symptom kopplat till Ht-typen

Annonser